אילו החמאס היה פוגע במטרות בישראל כמו שצה"ל מפציץ בעזה

אני בהחלט לא מקבל את הניתוח שלך המוטה פוליטית לטובת הטרור האסלאמי.

אם החמאס היה יכול לפגוע בישראל בצורה שיראל פוגעת בחמאס, אז לא היתה ברירה לישראל אלא להשמיד את כל כוח הטרור בעזה גם על חשבון חיי אזרחיה.

הרי אתה לא מניח שלישראל אסור לעשות להגנתה מה שהחמאס מתיר לעצמו לעשות למתקה.

הלא כן?